English (United Kingdom)ItaliaEspanol
We combine social interaction
and long-term monitoring
to help people live independently.

Follow Giraffplus at Facebook, Twitter and YouTube.

 

GiraffPlus is funded by the European Community's Framework Programme Seven (FP7) under contract #288173. FP7 - ICT - Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance. Duration: 01.01.2012 to 31.12.2014

Giraff Plus

GiraffPlus-projektet

GiraffPlus är ett avancerat system som samlar in olika typer av information, med hjälp av ett nätverk av sensorer som placeras i hemmet eller på kroppen. Sensorerna kan t.ex. mäta blodtrycket eller upptäcka om någon har ramlat. Systemet kan skräddarsys utifrån den boendes individuella behov och möjliggöra olika former av rapporter och alarm till vårdgivarna. I hjärtat av systemet finns en unik telepresence-robot, Giraff, som också lånat sitt namn till projektet. Roboten använder ett Skype-liknande gränssnitt som gör det möjligt för t.ex. anhöriga eller vårdgivare att göra ett virtuellt besök i hemmet.  

I projektet läggs särskild vikt vid att ta tillvara synpunkter från användare av systemet. Detta för skapa ett system som tillgodoser användarnas behov. GiraffPlus-systemet kommer att installeras och utvärderas hemma hos minst 15 äldre personer i Sverige, Italien och Spanien. Dessa utvärderingar kommer att driva utvecklingen av systemet.
 

GiraffPlus projektmål

  • Att utveckla ett system vilket integrerar ett sensornätverk som samlar in information om vad som sker i hemmet (t ex om spisen är på eller av) och om personens hälsostatus. 

  • Att skapa ett stabilt och intelligent system som kombinerar data från olika sensorer för att ”förstå” vilka aktiviteter som sker i hemmet. Om personen t.ex. befinner sig i köket och spisen är påslagen dras slutsatsen att personen lagar mat. 

  • Att erbjuda tjänster såsom larm som möjliggör att vårdpersonal eller anhöriga kan göra en snabb uppföljning via Giraff.

  • Att under 2014 testa systemet i äldre personers hem runt om i Europa och att samla in feedback från användarna under alla steg i utformningen av GiraffPlus-systemet.